türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi süresi 14

6112 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Orijinal Metin Aksi­ne hareket halinde, kullanılmasına yardımcı veya vasıta olan memurlara aylıktan kesme cezası verilebilir. Devlet memurları, mevzuata uy­gun olarak görevlerini yerine getirmek zorundadırlar. Dolayısıy­la, görevleri ile ilgili talep ve müracaatları zama­nında değerlendirmek ve bu konuda gerekli itinayı göstermek­le yükümlüdürler. Aksine …

türkiye’de kumar yargı yetkisi jürisi 3

T C. Anayasa Mahkemesi Maddelerine aykırı olan kuralın iptaligerektiği düşüncesindeyim. Yukarıdanakledilen Anayasa maddelerinden açıkça görüleceği gibi, haberleşme özgürlüğüyargı güvencesi altındadır. Televizyon yayıncılığını da kapsayan haber veyafikir almak ya da vermek hürriyetinin sınırlanması da, nihai olarak yargıdenetimine tabi olup, idarece yapılacak engellemelerde Anayasa’nın 13.maddesindeki ilkelerin geçerli olacağı anlaşılmaktadır. Demokratikbir toplumda, hak …

türkiye’de kumar yargı yetkisi jürisi 3

T C. Anayasa Mahkemesi Maddelerine aykırı olan kuralın iptaligerektiği düşüncesindeyim. Yukarıdanakledilen Anayasa maddelerinden açıkça görüleceği gibi, haberleşme özgürlüğüyargı güvencesi altındadır. Televizyon yayıncılığını da kapsayan haber veyafikir almak ya da vermek hürriyetinin sınırlanması da, nihai olarak yargıdenetimine tabi olup, idarece yapılacak engellemelerde Anayasa’nın 13.maddesindeki ilkelerin geçerli olacağı anlaşılmaktadır. Demokratikbir toplumda, hak …